Het Project

Over ons

CHARRED is een Nederlands burgerwetenschap project dat onderdeel is van een groter Europees project. Met dit project willen we ervoor zorgen dat er onderzoek gedaan wordt naar vragen over houtverbranding die van belang zijn voor burgers. We willen burgers graag vanaf het begin tot het eind betrekken bij het onderzoek.

Waarom houtverbranding?

Onze interesse in dit onderwerp komt voort uit een toename van aandacht voor houtverbranding vanuit de burgers zelf. Veel Nederlanders maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten van houtverbranding. Momenteel is er onenigheid, tussen mensen die zelf graag hout verbranden en mensen die blootgesteld worden aan houtrook, over wat het beleid zou moeten zijn. Wetenschappelijk is er ook nog veel te leren over dit onderwerp, vandaar ook onze interesse vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Daarom willen wij samen met burgers dit project aangaan.

Wat is burgerwetenschap?

Burgerwetenschap, beter bekend als “Citizen Science”, is het opzetten en uitvoeren van onderzoek door burgers. Dit wordt vaak gedaan in samenwerking met een onderzoeksinstelling, met als doel om onderzoek te doen dat van belang is voor burgers.

Het Project

Wij willen onderzoek doen naar de vragen over houtverbranding voor en samen met burgers. Dit willen we bereiken door het project samen met geïnteresseerde burgers op te zetten en uit te voeren. Het project verloopt in 4 fasen die we hieronder beschrijven.

  1. Identificatiefase: In deze fase zullen wij vragen verzamelen van belangstellende burgers. Dit wordt gedaan middels een enquête die via meerdere kanalen verspreid wordt onder de Nederlandse bevolking. De vragen kunnen over van alles gaan binnen het onderwerp houtverbranding. Bijvoorbeeld: “Wat voor soort hout moet ik verbranden om minder fijnstof uit te stoten?” of “Word ik in mijn huis blootgesteld aan fijnstof als ik mijn houtkachel aan doe?”.
  2. Ontwerpfase: Hier gaan wij de methoden en hulpmiddelen ontwerpen die nodig zijn om het gekozen probleem aan te pakken. Hier zullen wij samen met burgers de gezamenlijk gekozen kwesties beter onderzoeken. We bepalen samen wat er moet gebeuren om het probleem grondig te onderzoeken en proberen onze verwachtingen van het project in beeld te krijgen en af te stemmen.
  3. Implementatiefase: In deze fase gaan we beginnen met het verzamelen van gegevens. Ook zullen we de eerste gegevens, die verzameld zijn gaan verkennen.
  4. Uitkomstfase: In deze fase zal het project worden beoordeeld en wordt er op het verloop van het project teruggekeken. Ook zullen de resultaten van het project naar alle deelnemers gecommuniceerd worden.

Hoe ver zijn we met het project:

Momenteel zijn we bezig met de uitkomstfase van het gezondheidsonderzoek naar de effecten van houtrook op de luchtwegen van mensen met en zonder chronische luchtwegklachten.

Contact

Wil je ons terugkoppeling geven over de website of andere facetten van het project, dan horen we dat graag via ons contactformulier.